Bartłomiej Kuziara

PŁATNOŚCI KRYTA PŁYWALNIA „MEWA” – Soboty

listopad/grudzień – 16, 23, 30. 11  i  7, 14, 12 – 175 zł  / rodzeństwo 325 zł

wrzesień/październik – 14, 21, 28. 09  i  5, 12, 19, 26. 10 – 245 zł  / rodzeństwo 455 zł