Bartłomiej Kuziara

18ZAJĘCIA NAUKI I DOSKONALENIA PŁYWANIA NA KRYTEJ PŁYWALNII „MEWA” – wstrzymane !!!