Bartłomiej Kuziara

ZAJĘCIA NAUKI I DOSKONALENIA PŁYWANIA ODBYWAJĄCE SIĘ NA KRYTEJ PŁYWALNII „MEWA” – WSTRZYMANE !!!