ZAJĘCIA NAUKI I DOSKONALENIA PŁYWANIA ODBYWAJĄCE SIĘ NA KRYTEJ PŁYWALNII "MEWA" - WSTRZYMANE !!!